Tin tức

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ trên toàn quốc về hiệu chuẩn, kiểm tra, kinh doanh và sửa chữa trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp,sinh hóa, thực phẩm, y tế, dầu khí và các ngành công nghiệp khác.

Vì sao cần hiệu chuẩn thiết bị

vì sao cần hiệu chuẩn thiết bị? Đối với những thiết bị đòi hỏi độ chính xác cao, môi trường hiệu chuẩn khắt khe hoặc thiết bị chuẩn ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

ISO/IEC 17025:2017 – Những thay đổi chính so với phiên bản cũ (ISO/IEC 17025:2005)

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Luật Đo lường – Văn bản quy phạm pháp luật – Chính phủ

Luật số 04/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐO LƯỜNG   QUỐC HỘI _____ Luật số: 04/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Phần mềm hiệu chuẩn chuyên nghiệp.

Phần mềm hiệu chuẩn Procal.   Phần mềm hiệu chuẩn thiêt bị đo Surecal.   Hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây.   Hiệu chuẩn Audio ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Nghị Định 107/2016NĐ-CP – Quy Định Về Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Đánh Giá Sự Phù Hợp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Phân biệt giữa Kiểm định và Hiệu chuẩn thiết bị đo lường

Phân biệt giữa Kiểm định và Hiệu chuẩn thiết bị đo lường Phương tiện đo lường là những công cụ, thiết bị vô cùng phổ biến trong sản ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

QUY TRINH HIỆU CHUẨN BG TECH VIET NAM

Quy trình hiệu chuẩn thước kẹp – Calibration Caliper. ĐLVN 119: 2003 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Cặp Phạm Vi Áp Dụng Văn ...

Xem thêm

Ngày 26/09/2019

TP sales

Mobile & Zalo: 0383773385
Skype: levanthach1985
Email: [email protected]

Hỗ trợ kỹ thuật

Mobile: 02043603568
Email: [email protected]
[email protected]

Sales

Mobile & Zalo: 0345949900
Skype: [email protected]
Email: [email protected]