Nhiệt độ – Độ ẩm

Hiệu chuẩn lò nhiệt – Chamber/Oven

 

 

 

Hiệu chuẩn đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm – Hygro-Thermometer

 

 

Hiệu chuẩn súng bắn nhiệt độ – Infrared Thermometer

 

 

 

Hiệu chuẩn cảm biến đo nhiệt – Thermo-Couple/RTD

 

   

 

 

Hiệu chuẩn nhiệt kế – Thermometer

 

  

 

 

Bài viết liên quan

TP sales

Mobile & Zalo: 0383773385
Skype: levanthach1985
Email: [email protected]

Hỗ trợ kỹ thuật

Mobile: 02043603568
Email: [email protected]
[email protected]

Sales

Mobile & Zalo: 0345949900
Skype: [email protected]
Email: [email protected]