Tần số – Vô tuyến

Hiệu chuẩn máy đo công suất – Power Meter

 

    

 

Hiệu chuẩn máy đếm tần số – Universal Counter

 

Hiệu chuẩn máy phân tích sóng – Network Analyzer

 

 

Hiệu chuẩn máy phân tích quang phổ – Spectrum Analyzer

 

 

 

Hiệu chuẩn máy phát RF đa năng – Synthesized Sweeper

 

 

Bài viết liên quan

TP sales

Mobile & Zalo: 0383773385
Skype: levanthach1985
Email: [email protected]

Hỗ trợ kỹ thuật

Mobile: 02043603568
Email: [email protected]
[email protected]

Sales

Mobile & Zalo: 0345949900
Skype: [email protected]
Email: [email protected]