Cơ khí

Hiêu chuẩn thước kẹp – Caliper

Hiệu chuẩn thước vặn – Micrometer

 

 

Hiệu chuẩn thước đo chiều cao – Hight Gauge

 

Hiệu chuẩn đồng hồ so – Dial Test Indicator

 

 

Hiệu chuẩn thươc căn bậc – Caliper Checker

 

 

Hiệu chuân máy đo 2.5 D – Video measure scopes

Hiệu chuẩn CMM – Máy đo 3 chiều

Hiệu chuẩn máy đo độ cứng –  Hardness Tester 

 

 

Hiệu chuẩn đũa đo – Pin Gauge

 

 

Hệu chuẩn bàn đá -Surface Plate

 

 

Hiệu chuẩn máy đo độ nhám – Roughness

 

Bài viết liên quan

TP sales

Mobile & Zalo: 0383773385
Skype: levanthach1985
Email: [email protected]

Hỗ trợ kỹ thuật

Mobile: 02043603568
Email: [email protected]
[email protected]

Sales

Mobile & Zalo: 0345949900
Skype: [email protected]
Email: [email protected]