Hiệu chuẩn

Âm thanh

Hiệu chuẩn máy đo độ ồn – Sound Level Meter     Hiệu chuẩn máy phát độ ồn – Sound Level Calibration     ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Tần số thời gian

  Hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây -Stopwatch         Hiệu chuẩn máy đếm tần số  –  Universal Counter      

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Lực momen

 hiệu chuẩn thiết bị đo lực, đo momen.     Hiệu chuẩn máy đo lực momen – Torque Wrench/ Torque Meter

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Quang học

Hiệu chuẩn máy đo ánh sang – Light Meter         Hiệu chuẩn máy đo ánh tia UV- UV Meter       Hiệu chuẩn máy ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Hóa lý

Hiệu chuẩn máy đo độ dẫn điện -Conductivity Meter     Hiệu chuẩn máy đo pH – pH Meter   Hiệu chuẩn máy đo độ nhớt ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Nhiệt độ – Độ ẩm

Hiệu chuẩn lò nhiệt – Chamber/Oven       Hiệu chuẩn đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm – Hygro-Thermometer     Hiệu ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Cơ khí

Hiêu chuẩn thước kẹp – Caliper Hiệu chuẩn thước vặn – Micrometer     Hiệu chuẩn thước đo chiều cao – Hight ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Tần số – Vô tuyến

Hiệu chuẩn máy đo công suất – Power Meter          Hiệu chuẩn máy đếm tần số – Universal Counter   Hiệu ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Điện – Điện tử

Hiệu chuẩn thiêt bị đo dòng kẹp – Clamp Amp. Meter       Hiệu chuẩn nguồn một chiều – DC Power Supply      ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Kích thước

Hiêu chuẩn thước kẹp – Caliper     Hiệu chuẩn thước vặn – Micrometer     Hiệu chuẩn thước đo chiều cao ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

TP sales

Mobile & Zalo: 0383773385
Skype: levanthach1985
Email: [email protected]

Hỗ trợ kỹ thuật

Mobile: 02043603568
Email: [email protected]
[email protected]

Sales

Mobile & Zalo: 0345949900
Skype: [email protected]
Email: [email protected]