Về chúng tôi

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ trên toàn quốc về hiệu chuẩn, kiểm tra, kinh doanh và sửa chữa trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, sinh hóa, thực phẩm, y tế, dầu khí và các ngành công nghiệp khác. Với đội ngũ 40 nhân viên giàu kinh nghiệm trong các hoạt động, các kỹ thuật viên của chúng tôi đều tốt nghiệp tại các trường đại học quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc

Hiệu chuẩn

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ trên toàn quốc về hiệu chuẩn, kiểm tra, kinh doanh và sửa chữa trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, sinh hóa, thực phẩm, y tế, dầu khí và các ngành công nghiệp khác.
 • Kích thước

  Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo các trung tâm đào tạo và tổng cục chất lượng đo lường lĩnh vực hiệu chuẩn
  1. Caliper 2. Caliper Checker
  3. CMM / Máy đo 3 chiều 4. Hardness
  5. Gauge Block Set 6. Height Gauge
  7. Indicator (Dial & Digital) 8. Micrometer
  9. Pin Gauge 10. Setting Ring
  11. Steel Ruler/ Tap Ruler… 12. Surface Plate
  13. Thread Gauge 14. Roughness/Thickness…
  15. Microscope/ Profile Projector 16. Granite Surface Plate
 • Tần số - Vô tuyến

  Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo các trung tâm đào tạo và tổng cục chất lượng đo lường lĩnh vực hiệu chuẩn
  1. Attenuator 2. AM/FM Generator
  3. Bluetooth Tester 4. Communication Tester
  5. Channel TV Modulator 6. Modulation Analyzer
  7. Network Analyzer 8. Power Sensor
  9.Programmable Video Signal Generator 10.Spectrum Analyzer
  11. Synthesized Sweeper 12. TV Signal Generator
  13.  Universal Counter 14. Wireless Tester
     
 • Nhiệt độ - Độ ẩm

  Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo các trung tâm đào tạo và tổng cục chất lượng đo lường lĩnh vực hiệu chuẩn
  1. Chamber/Oven 2. Hygro-Thermometer
  3. Infrared Thermometer 4. Thermo-Couple/RTD
  5. Thermo-HygroGraph 6. Thermometer
     
     
     
     
     
 • Quang học

  Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo các trung tâm đào tạo và tổng cục chất lượng đo lường lĩnh vực hiệu chuẩn
  1. Light Meter 2. UV Meter
  3. Light Box 4. UV Source
     
     
     
     
     
     
 • Tần số - Thời gian

  Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo các trung tâm đào tạo và tổng cục chất lượng đo lường lĩnh vực hiệu chuẩn
  1. Stopwatch 2. Universal Counter
     
     
     
     
 • Điện - Điện tử

  Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo các trung tâm đào tạo và tổng cục chất lượng đo lường lĩnh vực hiệu chuẩn
  1. Audio Analyzer 2. Audio Generator
  3. Clamp Amp. Meter 4. Digital Engine Tachometer
  5. DC Power Supply 6. DC Voltage Current Standard
  7. Decade Resistance Box 8. Digital Power Meter
  9. Electrostatic Field Meter 10. ESD Test Instrument
  11. Ground Bond Tester 12. Hipot Tester
  13. LCR Meter 14. LCR Hi Tester
  15. Multifunction Generator 16. Multifunction Measuring Instrument
  17. MiliOhm Tester 18. M-Ohm Hi Tester
  19. Leak Current Tester 20. Oscilloscope
  21. Power Analyzer 22. Signal Generator
  23. Strobo Scope 24. Withstanding Voltage Hi-Tester
 • Cơ khí

  Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo các trung tâm đào tạo và tổng cục chất lượng đo lường lĩnh vực hiệu chuẩn
  1. Caliper 2. Caliper Checker
  3. CMM / Máy đo 3 chiều 4. Hardness
  5. Gauge Block Set 6. Height Gauge
  7. Indicator (Dial & Digital) 8. Micrometer
  9. Pin Gauge 10. Setting Ring
  11. Steel Ruler/ Tap Ruler… 12. Surface Plate
  13. Thread Gauge 14. Roughness/Thickness…
  15. Microscope/ Profile Projector 16. Granite Surface Plate
 • Hóa lý

  Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo các trung tâm đào tạo và tổng cục chất lượng đo lường lĩnh vực hiệu chuẩn

  1. Conductivity Meter

  2. pH Meter

  3. Viscosity Meter

  4. Salinity/Brix Refractometers

 • Lực - Momen

  Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo các trung tâm đào tạo và tổng cục chất lượng đo lường lĩnh vực hiệu chuẩn

  1.  Push – Pull Gauge/Digital Force Gauge…

  2. Torque Wrench/ Torque Meter…

  3. Tension Gauge/ Univer Testing Machine…

  4.  Force Indicator/ Loadcell…

 • Âm thanh

  Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo các trung tâm đào tạo và tổng cục chất lượng đo lường lĩnh vực hiệu chuẩn

  1. Sound Level Meter

  2. Sound Level Calibration

Tin tức - sự kiện

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ trên toàn quốc về hiệu chuẩn, kiểm tra, kinh doanh và sửa chữa trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, sinh hóa, thực phẩm, y tế, dầu khí và các ngành công nghiệp khác.
Luật Đo lường – Văn bản quy phạm pháp luật – Chính phủ

Luật số 04/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐO LƯỜNG   QUỐC HỘI _____ Luật số: 04/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Phần mềm hiệu chuẩn chuyên nghiệp.

Phần mềm hiệu chuẩn Procal.   Phần mềm hiệu chuẩn thiêt bị đo Surecal.   Hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây.   Hiệu chuẩn Audio ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

Nghị Định 107/2016NĐ-CP – Quy Định Về Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Đánh Giá Sự Phù Hợp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Xem thêm

Ngày 27/09/2019

TP sales

Mobile & Zalo: 0383773385
Skype: levanthach1985
Email: [email protected]

Hỗ trợ kỹ thuật

Mobile: 02043603568
Email: [email protected]
[email protected]

Sales

Mobile & Zalo: 0345949900
Skype: [email protected]
Email: [email protected]