QUY TRINH HIỆU CHUẨN BG TECH VIET NAM

Quy trình hiệu chuẩn thước kẹp – Calibration Caliper.

ĐLVN 119: 2003 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Cặp

Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn thước cặp có giá trị độ chia 0,1 mm; 0,05 mm; 0,02 mm; 0,01 mm, phạm vi đo đến 1000 mm.

Để tải và xem thêm ĐLVN 119: 2003 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Cặp, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
 

 

Quy trình hiệu chuẩn thước vặn – Panme

ĐLVN 104: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Vặn Đo Ngoài

Phạm Vi Áp Dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn thước vặn đo ngoài có giá trị độ chia 0,01 mm, phạm vi đo đến 1000 mm.

Để tải và xem thêm ĐLVN 104: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thước Vặn Đo Ngoài, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
 
 
 
Quy trình hiệu chuẩn nhiệt độ độ ẩm – Digital Hygro-Thermometer
 
ĐLVN 88: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Phương Tiện Đo Nhiệt Độ Không Khí Kiểu Cảm Biến, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
 
 
Quy trình hiệu chuẩn máy đo độ ồn – Sound Level Meter
 
ĐLVN 89: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Độ Ồn, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
 
 
Quy trình hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật – Micro Weighing Scale
ĐLVN 284: 2015 – Quy trinh hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
 
 
 

Bài viết liên quan

TP sales

Mobile & Zalo: 0383773385
Skype: levanthach1985
Email: [email protected]

Hỗ trợ kỹ thuật

Mobile: 02043603568
Email: [email protected]
[email protected]

Sales

Mobile & Zalo: 0345949900
Skype: [email protected]
Email: [email protected]