Điện – Điện tử

Hiệu chuẩn thiêt bị đo dòng kẹp – Clamp Amp. Meter

 

 

 

Hiệu chuẩn nguồn một chiều – DC Power Supply

 

  

Hiệu chuẩn thêt bị đo linh kiện điện tử – LCR Meter

 

 

 

 

Hiệu chuẩn thiết bị đo sóng -Oscilloscope

 

 

Hiệu chuẩn thiết bị đo cao áp -Withstanding Voltage Hi-Tester

 

 

 

Hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng – DMM

 

Bài viết liên quan

TP sales

Mobile & Zalo: 0383773385
Skype: levanthach1985
Email: [email protected]

Hỗ trợ kỹ thuật

Mobile: 02043603568
Email: [email protected]
[email protected]

Sales

Mobile & Zalo: 0345949900
Skype: [email protected]
Email: [email protected]